System zarządzania jakością ISO 9001

Informacja o systemie

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakości usprawnia obieg informacji i dokumentów w firmie oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Firma przez to uzyskuje efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.

Główne korzyści z wdrożenia ISO 9001

 • poprawa jakości wyrobów i usług,
 • identyfikacja i optymalizacja procesów w organizacji,
 • usprawnienie obiegu informacji w organizacji,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji,
 • zwiększenie zaufania aktualnych i przyszłych klientów organizacji, oraz partnerów biznesowych,
 • określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • usprawnianie działania i ciągłe doskonalenie organizacji oraz adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych,
 • poprawa konkurencyjności i wizerunku firmy na rynku,
 • możliwość pozyskania środków z funduszy UE,
 • narzędzie dla Zarządu umożliwiające zbieranie danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji strategicznych dot. rozwoju firmy,
 • zmniejszenie kosztów braków wewnętrznych i reklamacji.

Nasz Certyfikat do pobrania w poniższym linku