Profil działalności

Profil działalności spółki obejmuje projektowani, produkcję i usługi w obszarze:

  • urządzeń pracujących w oddziałach wydobywczych kopalń (wiertnice, kotwiarki, wentylatory, pompy),
  • systemy sterowania obiektów stosowanych w górnictwie podziemnym,
  • zasilanie i sterowanie oświetleniem obiektów przemysłowych,
  • zasilanie i sterowanie urządzeń klimatyzacji centralnych i punktów klimatyzacyjnych,
  • zasilanie elektronarzędzi,
  • zasilanie i sterowanie napędów elektrycznych (np. podnośniki śrubowe i najazdowe, pompy, wentylatory, suwnice, wciągniki i wiele innych),

W zależności od potrzeb zapewniamy następujące rodzaje prac i sterowań w naszych urządzeniach:

  • sterowanie lokalne i zdalne,
  • sterowania automatycznego z uwzględnieniem blokad i technologicznych,
  • prace rewersyjne