Transformator trójfazowy 500/230 V typu TT

Transformator trójfazowy 500/230 V typu TT przystosowany do pracy w kopalnianej sieci 500 V IT przeznaczony jest do zasilania obwodów 230 V w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. 

Transformator występuje w dwóch odmianach o mocach 6,3 kVA oraz 10 kVA. Transformator posiada odczepy umożliwiające podwyższenie napięcia wtórnego o 5% lub obniżenie o 10%.

Transformator zabudowany jest w obudowie o stopniu ochrony IP54.

Warunki środowiskowe i eksploatacyjne:

Temperatura otoczenia

0° do +40° C

Wilgotność względna w temperaturze do +40°C

do 95%

Wahania napięcia roboczego w sieci:

0,85÷1,2 Un

Położenie w czasie pracy

dowolne

 Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe zasilające

3x500 V AC

Napięcie znamionowe odpływów

3x230 V AC

Układ sieci zasilającej

IT

Częstotliwość

50 Hz

Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych

24 V AC

Stopień ochrony

IP54

Masa zestawu

90 kg

 

TYPOSZEREG:

L.p.

Typ

Opis

1

TT-6,3

Transformator trójfazowy o mocy 6,3kVA 500/230V w obudowie o stopniu ochrony IP54

2

TT-10

Transformator trójfazowy o mocy 10kVA 500/230V w obudowie o stopniu ochrony IP54