Zestaw rozdzielczy typu ZRU-D przeznaczony jest do zasilania maszyn i urządzeń górniczych np. układów roboczych maszyn kotwiących lub wiercących (SWK, SWW) oraz innych odbiorników. 

 Zestaw ZRU-D jest dedykowany do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Odbiorniki można podłączać poprzez sprzęgniki gniazdo-wtyka (moc do 65 kW) bądź poprzez listwy odpływowe (moc do 20 kW). Obudowa wykonana ze stali zapewnia stopień ochrony IP54, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz umożliwia łatwą instalację urządzenia (posadowienie albo podwieszenie na łańcuchu do kotew lub haków).  

Zabezpieczenia zastosowane na odpływach listwowych chronią zasilane odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń i asymetrii prądów fazowych.

Odpływy gniazdowe są chronione jedynie przez zabezpieczenia zwarciowe i mogą być stosowane wyłącznie do zasilania odbiorników wyposażonych we własne zabezpieczenia.

Warunki środowiskowe i eksploatacyjne :

Temperatura otoczenia

0°do +40°C

Wilgotność względna w temperaturze do +40°C

do 95 %

Wahania napięcia roboczego w sieci:

0,85÷1,2 Un

Położenie w czasie pracy

dowolne

DANE ZNAMIONOWE:

Napięcie znamionowe

3x500 V

Układ sieci zasilającej

IT

Częstotliwość

50 Hz

Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych

24 V AC

Prąd znamionowy zestawu

250 A

Prąd znamionowy odpływu gniazdowego

125 / 63 A

Prąd znamionowy odpływu listwowego

40 A

Ilość odpływów

2-4

Rezystancja zadziałania zabezpieczenia blokującego

25 kW±20%

Rezystancja zadziałania kontroli ciągłości uziemienia

poniżej 100 W

Stopień ochrony

IP54

Masa zestawu

85 kg

Zestaw rozdzielczy ZRU-D zapewnia następujące zabezpieczenia i sygnalizację:

 • zabezpieczenie przed załączeniem przy otwartych drzwiach zestawu,
 • zabezpieczenie przed obniżeniem napięcia zasilającego, asymetrią napięć fazowych,
 • zabezpieczenie od skutków zwarć w obwodach głównych odpływów,
 • zabezpieczenie od skutków zwarć i przeciążeń w obwodach sterowniczych i pomocniczych,,
 • zabezpieczenie przed przeciążeniem i pracą niepełnofazową (odpływy listwowe),
 • zabezpieczenie przed załączeniem przy obniżeniu się rezystancji izolacji odpływów,
 • zabezpieczenie przed załączeniem przy braku ciągłości uziemienia odpływów,
 • beznapięciowe wpięcie wtyczki do gniazda,
 • sygnalizację obecności napięcia zasilającego 500 V,
 • sygnalizację załączenia odpływów,
 • sygnalizację obniżonej rezystancji doziemnej izolacji poszczególnych odpływów,
 • sygnalizację braku ciągłości uziemienia,
 • sygnalizację przeciążenia oraz pracy niepełnofazowej (odpływy listwowe),
 • sygnalizację pozycji UZIEMIENIE rozłącznika głównego.

Sposób zamawiania i oznaczania zestawów przedstawiono poniżej:

ZRU-D/

0 ÷ 4

0 ÷ 4

Z

Zestaw rozdzielczy

Ilość odpływów gniazdowych*

Ilość odpływów

listwowych

Możliwość sterowania zdalnego odpływami gniazdowymi 125 A

Przykład:

ZRU-D/2.2/Zoznacza zestaw rozdzielczy wyposażony w 4 odpływy:

2 odpływy gniazdowe (sterowane zdalnie) i 2 odpływy listwowe.

*dwa odpływy są wyposażone w gniazda 125 A, kolejne odpływy w gniazda 63 A

 

 

Pobierz załącznik: